Als zilver zevenmaal gezuiverd zijn de woorden van de HEERE,
helder en klaar, volkomen betrouwbaar.
naar Psalm 12: 7

Bijbelvertaalwerk

Bijbelvertaalwerk

Rineke van Rijn is in 2011 vanuit de Gereformeerde Gemeente in Hendrik-Ido-Ambacht uitgezonden naar Tsjaad, voor het werk van Wycliffe Bijbelvertalers.

Na een voorbereiding van een jaar is ze gaan werken in Melfi, een stadje in de bergachtige Guera regio in het midden van Tsjaad.

Hiervoor was Rineke uitgezonden naar Guinee, door de Zending Gereformeerde Gemeente (ZGG). Vanaf 1995 heeft ze drie jaar gewerkt als onderwijzeres, waarna ze verder is gegaan in het lectuur- en alfabetiseringswerk.

Vanaf 2009 wist Rineke zich geroepen voor bijbelvertaalwerk en heeft de Heere haar de weg naar Tsjaad gewezen.

Sinds 2013 heeft Rineke in Melfi een eigen huis met kantoor, op het terrein van de plaatselijke kerk. In 2017 is de kantoorruimte uitgebreid om ruimte te bieden aan een tweede vertaalteam, waarbij ook een gastenverblijf is gerealiseerd.

Werkzaamheden

Rineke werkt aan het Sokoro vertaalproject. Haar voorgangers zijn in 1995 gestart met het op schrift stellen van de taal en het opzetten van leesklassen. Ook hebben zij een begin gemaakt met het bijbelvertaalwerk. Toen Rineke arriveerde was het evangelie van Johannes gepubliceerd en was het boek Jona vertaald en gecontroleerd.

Inmiddels bestaat het Sokoro vertaalteam uit drie vertalers. Het team heeft vier gedeelten van het boek Genesis vertaald: het leven van Adam, Noach, Abraham en Jozef. Daarnaast is Exodus 1-20 vertaald en zijn er bijbelgedeeltes over het leven van David vertaald. Een aantal hierbij passende psalmen zijn tegelijkertijd vertaald. Ook is het boek Ruth gepubliceerd.

Sinds 2017 geeft Rineke leiding aan een gezamenlijk project. Het team van de Mawa vertalers heeft zich bij het Sokoro team gevoegd om aan een gelijktijdige vertaling van het Evangelie van Lukas te werken. De Mawa taal is aan de Sokoro taal verwant. In 2020 is de vertaling van het Lukas Evangelie afgerond.

Alle vertaalde gedeelten worden in boekvorm gepubliceerd en middels audiobestanden via SD kaartjes verspreid. Via een app kan het Bijbelgedeelte tegelijk gelezen en beluisterd worden.

Structuur

Rineke is uitgezonden naar Tsjaad door Wycliffe Bijbelvertalers Nederland. Wycliffe richt zich op het vertalen van de Bijbel in talen die vaak nog niet op schrift zijn gesteld. Het is een zelfstandige organisatie die deel uitmaakt van de internationale organisatie Wycliffe Global Alliance.

Wycliffe doet zelf geen vertaalwerk, zij leent haar veldwerkers uit aan een partnerorganisatie. Deze organisatie werkt op het veld nauw samen met de plaatselijke kerken.

In de Guera-regio, het gebied waar Rineke werkt, is er vanuit de plaatselijke kerken een regionale organisatie voor Bijbelvertaalwerk opgericht. Deze organisatie coördineert het Bijbelvertaalwerk voor verschillende talen.

Deze organisatie stuurt op haar beurt weer lokale vertaalcomites aan, waaronder het Sokoro vertaalcomite in Gogmi, waar Rineke voor werkt.

Het huis en de kantoren van Rineke

Werkgebied

Rineke woont en werkt in Tsjaad. Tsjaad ligt op de overgang van Centraal naar Noord-Afrika. Het land grenst in het noorden aan Libië, in het oosten aan Sudan, in het zuiden aan de Centraal Afrikaanse Republiek, in het zuidwesten aan Kameroen en Nigeria en in het westen aan Niger. De hoofdstad N’Djamena ligt aan de grens met Kameroen Het noorden van het land bestaat uit de Saharawoestijn, het midden uit de Sahel en het zuiden uit savannes. De Emi Koussi in het Tibestigebergte in het noordwesten is met 3.415 meter het hoogste punt van Tsjaad.

In 1965 heeft Tsjaad zich onafhankelijk verklaard van Frankrijk. Tsjaad behoort tot de vijf armste landen ter wereld, 80% van de bevolking (in totaal bijna 14 miljoen inwoners) leeft onder de armoedegrens. Het Frans en Arabisch zijn de belangrijkste talen.