Als zilver zevenmaal gezuiverd zijn de woorden van de HEERE,
helder en klaar, volkomen betrouwbaar.
naar Psalm 12: 7

Meehelpen

Je betrokkenheid bij het leven van Rineke en het bijbelvertaalwerk wordt erg gewaardeerd. Je kunt meehelpen door meebidden, meeleven en meegeven.

Meebidden

 

Gebed is het belangrijkste. In de weg van een biddend thuisfront wil de Heere Zijn zegen op het werk geven. In de nieuwsbrief houden we je op de hoogte van bid- en dankpunten, zodat je met Rineke mee kunt bidden en danken.

Meeleven

 

Wil je meeleven met Rineke, een kaartje sturen of haar iets vragen? Je vindt haar contactgegevens op de contactpagina.

Wanneer je op de hoogte gehouden wilt worden van nieuws vanuit Tsjaad, kan je je onderaan deze pagina inschrijven voor de nieuwsbrief of nieuwsberichten.

Heb je vragen aan de thuisfrontcommissie van Rineke of heb je suggesties? Je kunt contact opnemen met de thuisfrontcommissie via tfc@woordvoortsjaad.nl.

Meegeven

 

Zonder jouw financiële betrokkenheid is het verblijf en werk van Rineke in Tsjaad niet mogelijk. Rineke wordt rechtstreeks door haar achterban financieel ondersteund. De Zending Gereformeerde Gemeenten neemt een deel van deze kosten voor haar rekening. Momenteel is 100% van de uitzendingskosten (levensonderhoud, reiskosten, verzekeringen, werk) toegezegd door mensen die Rineke willen ondersteunen. Extra inkomsten komen ten goede aan het bijbelvertaalwerk in Tsjaad of aan projecten vanuit de kerkelijke gemeente in Melfi, waar Rineke deel van uit maakt.

Wanneer je Rineke structureel wilt steunen, kun je zelf een gift overmaken naar NL14 RABO 0152 2493 54 ten name van ‘Wycliffe comité Van Rijn’ onder vermelding van ‘Bijbelvertaalwerk Tsjaad’. Je kunt eventueel zelf een automatische regelmatige overboeking instellen.

Ook is het mogelijk om toestemming te geven voor een automatische incasso met het volgende formulier. Dit kan gemaild worden naar gift@woordvoortsjaad.nl.

Wycliffe Bijbelvertalers is door de belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en nieuwsberichten

* indicates required